1-3 dagar leverans spårbar försändelse hos PostNord

Köpvillkor

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du A.Lucas Dental AB:s (559311-4993, Skillingeuddsvägen 36, 736 92 Kungsör), ”Lucas Dental”, villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren").

För information vid köp av Klarna så hänvisar vi dig till https://www.klarna.com/se/villkor/

Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när Lucas Dental bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Lucas Dental. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Lucas Dental har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Lucas Dental måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Lucas Dental inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Frakt 

En fraktkostnad om 59 kr tillkommer inom Sverige. Fraktkostnaden kan komma att ändras och ibland vara rabatterad. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. Vid ej uthämtade paket debiteras kund för frakt kostnad vid återbetalning av order. Om kund ej hämtat ut paket efter 3:e gången så debiteras kund på ordern under 500kr. Kund måste alltid kontakta oss vid återbetalning för ej uthämtade paket. 


Köp med Klarna checkout

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen för ifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout. Betalning med Klarna Checkout debiteras du när du har skickat tillbaka avtrycksmaterial till oss och vi har påbörjat framställan av inviduella skenor till dig. 

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.

Swish

Vi erbjuder Swish-betalning via lucasdental.se. Är du ansluten till Swish så har du möjlighet att genomföra betalningar som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna till ditt bank- eller kreditkort

Användning

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att för ifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Kontaktinformation - namn, address, e-post address, telefonnummer m m
  2. Personnummer
  3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
  4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
  5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
  6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
  8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkasso företag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på [email protected]

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig:

A.Lucas Dental AB
Skillingeuddsvägen 36
736 92 Kungsör
[email protected]

Leveranstid

Normal leveranstid är två dagar upp till fem arbetsdagar efter mottagen beställning. Vid försenad leverans kontaktas du och erbjuds rätt att häva köpet utan kostnad.

Frakt

När du handlar på Lucasdental.se får du fri frakt på din order värd över 1000 kr. Fri frakt innebär att standardfrakten är 0 kr oavsett vilken produkt/er du beställer, bara ordervärdet överstiger 1000 kr vid beställningstillfället. Leveranstiden för brev samt postpaket är då mellan 2-5 arbetsdagar. Vid beställning av flera produkter i samma order förekommer det att produkterna sänds i olika försändelser. Du som kund betalar dock endast för en frakt per köptillfälle. Köper du Professionell Tandblekning så betalar du ingen frakt, du betalar heller inte någon retur. Professionell Tandblekning skickas inom 2 arbetsdagar. Efter att du har skickat i retur till oss med dina avtryck så tar det ca 2-5 arbetsdagar att framställa dina inviduella skenor. Dina skenor eller mindre paket skickas hem i brevlådan. 

Retur

Vid retur av Professionell Tandblekningskit så skickar du tillbaka i samma förpackning du fick avtrycksmaterialet i, plocka ur innehållet i förpackningen. På undersidan av förpackningen finns det en svarspost etikett klistrad, du lämnar detta till närmsta Postnord ombud. Om du inte skickar tillbaka avtrycksmaterial inom 14 dagar så debiteras du till fullpris för Professionell Tandblekning. Skulle du efter 14 dagar skicka avtrycksmaterial till oss så tillverkar vi blekskenor ändå. Har det gått 1 månad över tid från beställningen kan vi tyvärr inte ta emot avtrycksmaterial då dessa blir för svårjobbad för våra tekniker. Kontakta oss innan så vi vet om att dina avtryck är påväg. Vid bruten förpackning av Professionell Tandblekningskit och tar avtryck men sedan ångrar ditt köp så debiteras du 1499SEK. Gäller det vår Tandblekningspenna så ogillas ångerrätten vid bruten förpackning. 

- Öppet köp gäller endast om varan hålls i oförändrat skick.

- Öppet köp gäller inte för produkter som faller inom hygienartiklar.

- Öppet köp gäller inte för produkter som tillverkas på beställning eller modifieras enligt kundens önskemål.

Åldersgräns

Vi tar ej emot beställningar från personer under 18 år.

Moms

I alla priser är moms inkluderat.

Garanti

Lucas Dental nöjd-kund-garanti gäller vid alla förstagångsköp och innebär att om dina tänder inte blivit vitare på 10 dagars behandling så skickar vi mer blekningsgel till dig – givetvis utan några kostnader. Nöjd-kund-garantin förutsätter dock att du följer instruktionerna i bruksanvisningen. Garantin gäller endast om du beställt dina varor på lucasdental.se och inte via någon av våra återförsäljare.
Om du har frågor rörande vår nöjd-kund-garanti är du givetvis välkommen att ta kontakt med vårt kundtjänst. Numret finner du under kontakt. Vänligen observera att nöjd-kund-garantin endast gäller vid ert första köp.

Transportskador

Kontakta omedelbart Posten om du upptäcker skada på förpackningen vid leverans. Kontakta Lucas Dental kundtjänst vid problem.

Falska beställningar

Falska beställningar polisanmäls alltid.

Ångerrätt / Reklamation

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning

Vill du utöva ångerrätten ska du till Lucas Dental skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Om du har tagit emot varor i samband med avtalet ska du återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut


Skicka din retur eller reklamation till:

A.Lucas Dental AB
Skillingeuddsvägen 36
736 92 Kungsör
Sverige

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Användning

Du bör inte använda våra produkter om du är gravid eller ammar. Produkterna bör inte heller användas av personer vars tandkött är i dåligt skick, har tandställning, har rötter som är blottade eller har hål. Vi rekommenderar därför att du gör ett tandläkarbesök innan du påbörjar behandlingen.
Vissa personer kan uppleva en ökad känslighet i tänderna i början av behandlingen. Även viss irritation i tandköttet kan förekomma. Detta försvinner vanligtvis omedelbart efter behandlingen, men i vissa fall kan det ta upp till en dag (ökad tandkänslighet samt irritation är dock ovanligt).
A.Lucas Dental AB kan inte hållas ekonomiskt ansvariga för olägenheter till följd av våra produkter eller vid missbruk av produkterna. Det är viktigt att du läser instruktionerna före användning.

Cookies

Vi har upprättat en policy för hur vi hanterar cookies.
Då vi erbjuder försäljning via denna webbplats är det viktigt att vi inte äventyrar våra kunders och besökares integritet.
Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, beskriver hur alla som besöker webbsidor måste informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Läs mer om Cookies på http://www.minacookies.se/


Vad är cookies?
På denna sida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren inte kan spåras av oss via cookies. En cookie kan inte starta program.

Förpackning

Förpackningens utseende kan variera.